bandeau biomusicologie 840

Actualité . Biographies . Encyclopédie . Études . Documents . Livres . Cédés . Petites annonces . Agenda . Abonnement au bulletin . Analyses musicales . Recherche + annuaire . Contacts . Soutenir

facebook

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Til Salomon van
1644-1713

Né le 28 décembre 1643 à Weesp, mort le 31 octobre 1713 à Leiden (Leyde).

Sa mère est Barbara le Grand. Son père Johannes van Til, mort en 1678 est pasteur à Broek (proche de Gouda) et souhaite que son fils puisse reprendre sa charge.

Solomon Til suit sa scolarité à l'école latine d'Alkmaar, puis commence des études à l'Université d'Utrecht avec l'orientaliste Johann Leusden (1624-1699), les théologiens Gisbert Voetius (1595-1676), Andreas Essenius (1618-1677) et le cartésien Frans Burman (1628-1679). Un trouble de la parole le mène à des études de médecine, puis sur les conseils de Burman, il s'inscrit en théologie le 23 septembre 1664.

II achève ses études en 1666 et devient pasteur à Huisduinen. En 1672, le retour des orangistes au pouvoir le force à quitter sa charge.

Il reprend ses études de médecine pour assurer ses revenus, mais se tourne vers la prédication avec un tel succès qu'en 1676, il est pasteur à Rijp, en 1682 à Medemblik, au début de 1683 à Dordrecht. En 1684, il est professeur en histoire religieuse et en philologie. Poste qu'il inaugure avec la publication à Amsterdam de Rede De officio magistratus erga scholas et gymnasia atque eos, qui studiorum patrocinia pro viribus suscipiunt.

Il est nommé professeur de théologie à l'université de Leiden le 6 mai 1702 et reçoit le doctorat honorifique en théologie de l'université le 13 juin de la même année avec la dissertation Rede qua exitus Ecclesiae Reformatae ex Babylone spirituali justificatur et a Schismatis crimine liberatur an. Seine Vorlesungen behandelten die prophetischen Schriften des Alten Testaments, die Föderaltheologie des Coccejus und Homiletik.

Il participe également à l'organisation del'institution et en est recteur en 1704-1705.

Victime d'une attaque vasculaire cérébrale en 1710, il est paralysé et perd la mémoire.

Écrits relatifs à la musique

Digt-Sang-en Speel-Konst, soo der Ouden, als bysonder der Hebreen, door een naeuwkeurig ondersoek der oudheyd uyt sijn vorige duysterheyd wederom opgeheldert: dienende, om, by wege van een Voorlooper, den Leser tot een beter verstand der Goddelijke Psalmen, en netter begrip van haar ware gebruyk onder de beyde Testamenten op te leyden; door Salomon van Til

Voir : Ugolinus pour une version latine.


rectangle biorectangle textes rectangle acturectangle encyclo

Autres ouvrages

Salems vrede in liefde, trouw en waerheyd behartigt. S.l. 1678, 1687, 1698, 1730.

Het Evangelium des h. apostels Matthaei. Alkmar & Amsterdam 1683, 1687, 1698, 1703, 1717, 1726.

De officio magistratus erga Scholas et gymnasia (...). Amsterdam 1684.

Inleydinge tot de prophetische schriften. Dordrecht 1684,1698, In deutsch: Einleitung zu den prophetischen Schriften. Frankfurt-Hanau 1699

Methodus concionandi juxta praecepta artis hermeneuticae et oratoriae concinnata. Dordrecht, 1688, niederländisch: Predikordre, geschikt naar de leerregelen der uitleg en redeneerkunde (...). Haarlem 1705.

Methodus concionandi, illustrata commentariis et exemplis quibus addila sunt eiusdem auctoris bibliotheca theologica et aliae dissertationes. Utrecht 1727

Het eerste boek der Psalmen ontvouwt en ten gebruyeke gebracht (...). Dordrecht 1693; in Deutsch.: Das erste Buch der Psalmen. Leipzig 1706.

Het voorhof der heydenen voor alle ongeloovigen geopenl (...). Dordrecht 1694, 1714.

Broederlijke rouw-klagt over het ontijdig afsterven van (...) D. Jacobus Sappius (...) Zielsorger der kudde Jesu Christi binnen Dordrecht (...). Dordrecht 1695.

't Vervolg op het voorhof der heydenen (...). Dordrecht 1696.

Het tweede boek der Psalmen. Dordrecht 1696, deutsch: Das zweite Buch der Psalmen. Frankfurt und Leipzig, 1720

Eerste werelts op- en ondergang na Mosis oogwit en beschrijving ontvouwt (...). Dordrecht 1698, 1724.

Het derde boek der Psalmen. Dordrecht 1698.

Phosphorus propheticus seu Mosis et Habakuki vaticinia. Hisce accedit Dissertatio paradoxa theologico-chronologica de anno, mense et die nati Christi. Leiden 1700.

Malachias Illustratus. Leiden 1701

Zielenraad in tyden van druk aan 't bedroefde Nederland ter occasie van het smartelijk overlijden van William de III. Dordrecht 1702.

Oratio qua exit us ecclesiae reformatae ex Babylone spirit uali justificalur et de scismatis crimine liberatur. Leiden 1702; niederländisch: Intree 's reden, waar by d'uytgang der Hervormde Kerk, uyt het geestelijk Babel word verdedigt (...). Dordrecht 1702.

Theologiae utriusque compendium cum naturalis tum revelatae una cum appendicede origine controversiarum nostri temporis (...). Leiden 1704; niederländisch: Kortbondig betoog der beyder godgeleerdheid, soo der aangeborene als der geopenbaarde (...). Dordrecht 1712.

De conscientia in funetionibus et proprietatibus contemplanda. Leiden 1705.

Dissertatio theologico-philologica (...). Leiden 1706.

Antidotum viperinis morsibus D.J. oppositum. Leiden 1707; niederländisch: Tegengift tegen de addersteeken van Mr. P. de Joncourt vertaalt en verdedigt. Utrecht 1708.

Ernstige aanspraak aan Mr. Pieterde Joncourt. Leiden 1708.

Het vierde en vijfde boek der Psalmen. Leiden 1708.

Commentarius de tabernacula Mosis (...) et Zoologia sacra. Dordrecht-Amsterdam 1714

Homiliae catecheticae et festates, ut et plurimi ad infantiam ac passionem Christi spectantes; nee non quae pertinent ad Decalogum. Utrecht 1714, 1726; niederländisch: Alle de feestkerkreedenen, gepast op de geboorte, kindsheyd, opstanding, hemelvaart en uitstorting des Heyligen Geestes van Onzen Heere Jezus Kristus. Haarlem 1715, 1725, 1731.

Verzameling van eenige uitgeleeze predikatiën, met een bondige ontleding van het lied van Mozes. Leiden 1714, 1733.

Opstel over het Hoogelied. In: N. Lydius: Het Hoogelied van Salomo. 2e édition, Amsterdam 1719.

Opus analyticum vol. praec. sive commentarius ad Mosis, Habakuk et Malachiae vaticinia. Leiden 1719.

Opus analyticum, comprehendens introductionem in Sacram Scripturam, ad Johannis Heinrici Heideggeri Enchiridion IEPOMNHMONIKON concinnatum [2 v.]. Utrecht 1720 ; Basel 1722.

De send-brieven van Paulus aan de Romeinen en Filippensen (...) [2 v.]. Haarlem 1721-1722. 2.

Theologia paracletica, cui additaesunt variae condones (...) [2 v.]. Utrecht 1724 : Pligrvermanende godgeleerdheid met Tal van leerredenen (...) en Redevoering over het geweten. Utrecht 1726, 17270

Alle de vijf boeken der Psalmen [5 v.]. Utrecht 1724.

Collectio fragmentorum homiliarum catecheticarum. Utrecht 1725.

Kerkredenen over den Heidelbergschen catechismus. Utrecht 1725.

Ondersoek des geloofs, in vraagen voorgestelt en met antwoorden ontvouwt. Dordrecht 1726.

Commentarius in IV Pauli epistolas (...) I ad Corinthios, Ephesios, Philippenses et Colossenses. Amsterdam 1726.

Verklaring van den eersten brief van Paulus aan die van Corinthen. Amsterdam 1726.

Commentaria absolutissima nova in varios libros propheticos (...). In hac editione adjectae sunt (...) Dissertationes philologico-theologicae et Acta apostolorum ad annates revocata [3 v] Leiden 1744.

Jean-Marc Warszawski
Novembre 1995-9 mars 2015


logo grisÀ propos - contact |  S'abonner au bulletinBiographies de musiciens Encyclopédie musicaleArticles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences |  Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

paypal

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISNN 2269-9910.

Lundi 26 Avril, 2021

cul_1503