musicologie

 

Actualité . Biographies . Encyclopédie . Études . Documents . Livres . Cédés . Annonces . Agenda . rss . Abonnement au bulletin . Analyses musicales . Recherche + annuaire . Contacts . Soutenir

vendredi 28 septembre 2018 —— La rédaction.

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP : „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”

25‒27 października 2018
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

PROGRAM

25 października, czwartek, godz. 9.00 – 18.00

godz. 9.00 – 10.00 – rejestracja

godz. 10.00-10.15 – otwarcie konferencji – prof. Ewa Dahlig-Turek, wicedyrektor Instytutu Sztuki PAN, dr Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich
– oraz wręczenie nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta – Paweł Gancarczyk, przewodniczący Jury, Beata Bolesławska-Lewandowska, przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP

godz. 10.15–12.00 – „70 lat Sekcji Muzykologów ZKP: przeszłość i teraźniejszość" - sesja panelowa.
Prowadzenie: Beata Bolesławska-Lewandowska, przewodnicząca SM ZKP
Uczestnicy: 
Katarzyna Dadak-Kozicka – autorka książki Obrońcy dobra powierzonego 
Iwona Lindstedt – redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” 
Sławomira Żerańska-Kominek – redaktor naczelna „Musicology Today”

godz. 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

godz. 12.30–13.15 – wykład inauguracyjny – prowadzenie: Paweł Gancarczyk
prof. Joanna Sosnowska (IS PAN) – Przeszłość w sztuce – sztuka wobec tradycji

godz. 13.15 – 14.30 – przerwa obiadowa

godz. 14.30 – 16.00 – sesje równoległe

Teresa Malecka (Akademia Muzyczna w Krakowie)
„Siedzę głęboko zanurzony w tradycji i tam szukam klucza do teraźniejszości." Henryka Mikołaja  Góreckiego relacje z tradycją.

Ryszard Wieczorek (Instytut Muzykologii UAM)
Nazarenizm, cecylianizm i XIX-wieczna restytucja „kontrapunktu staroklasycznego”

Ewa Wójtowicz (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Kwartety smyczkowe Krystyny Moszumańskiej-Nazar wobec tradycji gatunku

Grzegorz Joachimiak (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu)
Z księgozbioru Aleksandra Polińskiego. Casus proweniencji rękopisu tabulatury lutniowej Rès. Vmc. ms. 61 z Biblioteki Narodowej w Paryżu

Anna Nowak (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
Koncerty instrumentalne Hanny Kulenty-Majoor. Wobec tradycji gatunku.

Małgorzata Lisecka (UMK Toruń)
Długie trwanie baroku. O recepcji i analizie muzyki dawnej w traktatach końca XVIII wieku

godz. 16.00 – 16.30 – przerwa kawowa

godz. 16.30 – 18.00 – sesje równoległe

Iwona Sowińska-Fruhtrunk (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Dialektyka tradycji i nowatorstwa w twórczości i autorefleksji Arnolda Schönberga

Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski)
Kształtowanie tradycji liturgiczno-muzycznej Jasnej Góry w świetle najnowszych badań

Ilona Iwańska (Akademia Muzyczna w Krakowie) Sieben frühe Lieder Albana Berga: retoryka tonalna spod znaku „wielkich «tęskniących»” 

Ks. Dariusz Smolarek (KUL)
Wielogłosowe msze żałobne ze zbiorów Biblioteki Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

Dominika Micał (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Madrygał w muzyce angielskiej II połowy XX wieku – na przykładzie utworów Alexandra Goehra, Harrisona Birtwistle’a i Johna Ruttera

Barbara Śnieżek (Instytut Sztuki PAN)
Przestrzeń kościoła jako miejsce przemian tradycji muzycznej

 

 

26 października, piątek, godz. 10.00 – 18.00

godz. 9.30 – 11.30 – sesje równoległe

Ryszard Daniel Golianek (UAM Poznań – AM Łódź) 
Historyzm stosowany. VI Symfonia „Historyczna” (1839) Louisa Spohra w kontekście XIX-wiecznych periodyzacji dziejów muzyki

Arleta Nawrocka-Wysocka (Instytut Sztuki PAN)
Repertuar polskich śpiewników luterańskich: perspektywa porównawcza

Barbara Literska (Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego) 
"Der weisse Adler" – opera Raula Madera do muzyki Fryderyka Chopina

Michał Jaczyński (Instytut Muzykologii UJ)
Zbiór Salomona Sulzera Schir Zion jako fundament nowej tradycji muzyki żydowskiej

Miłosz Bazelak (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi)
Brahms a barokowa retoryka muzyczna w kontekście wczesnej twórczości religijnej kompozytora

Marek Nahajowski (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi)
Ni kunvenas kunkantante. Pieśni średniowieczne w esperanckiej kulturze muzycznej

Agnieszka Chwiłek (Instytut Muzykologii UW)
Współistnienie przeszłości dalekiej i bliskiej w pieśniach Feliksa Nowowiejskiego

Bożena Lewandowska (Instytut Muzykologii UJ)
Wątki historyczne i wojenne w piosenkach folkloru miejskiego

godz. 11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

godz. 12.00 – 13.30 – sesje równoległe

Violetta Kostka (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
Muzyka Pawła Szymańskiego w świetle poetyki intertekstualnej postmodernizmu

Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN)
Nowo odkryte źródło polifonii na Śląsku XV wieku: rękopis RC 4 z Muzeum Śląskiego w Opawie

Anna Wójcikowska (Akademia Muzyczna im. G. i K Bacewiczów w Łodzi)
Awangardowa postawa wobec tradycji w Stabat Mater Artura Zagajewskiego

Antonio Chemotti (Instytut Sztuki PAN)
Regionalism, musical past, and the cult of the saints in early modern Silesia: Valentin Triller’s Gar nichts schedlichs noch

Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Przeszłość w muzyce cyfrowych tubylców XXI wieku. Sens czy nonsens „estetyki 
postmateriałowej” ?

Bartłomiej Gembicki (Instytut Sztuki PAN)
Przeszłość i przyszłość znaczeń. Polichóralność w Wenecji i jej / nasze mity

 

godz. 13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa

godz. 14.30 – 16.00 – sesje równoległe

Wojciech Nowik (UMFC w Warszawie)
Szymanowski, Krystall i Stabat Mater – Meandry historii i tajnie wyobraźni

 

Marek Bebak 
Muzyka dawna w repertuarze kolegium rorantystów w czasie prepozytury Józefa T. Benedykta Pękalskiego

Małgorzata Janicka-Słysz (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Tradycja jako pamięć emocjonalna. Ze studiów nad muzyką polską od Karola
Szymanowskiego do tu i teraz...

Maciej Jochymczyk (Instytut Muzykologii UJ)
Msze Jakuba Gołąbka w repertuarze Kapeli Rorantystów w XVIII i XIX w.

Anna Granat-Janki (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
Kompozytorzy wrocławscy wobec twórczości i poglądów Karola Szymanowskiego

Paulina Tkaczyk
Twórczość Christlieba Siegmunda Bindera (1723-1789) na tle muzycznego życia Drezna w XVIII wieku

godz. 16.00 – 16.30 – przerwa kawowa

godz. 16.30 – 18.00 – sesje równoległe

Andrzej Edward Godek (Instytut Muzykologii UJ)
Twórczość mszalna Franciszka Przystała

 

Katarzyna Korpanty (Instytut Sztuki PAN)
Pionierzy historiografii muzycznej: Charles Burney i Johann Nicolaus Forkel

Julita Kosińska
Religijna Twórczość Mariana Sawy jako nawiązanie do muzyki kościelnej poprzednich epok

Alina Mądry  (Instytut Muzykologii UAM)
Franciszek Ścigalski - Symfonia in D - źródło pod lupą vs pod batutą

Renata Borowiecka (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Zakorzenienie w muzyce przeszłości – o twórczości religijnej Pawła Łukaszewskiego

Hanna Winiszewska (Instytut Muzykologii UAM)
Twórczość dedykowana w kontekście XVIII-wiecznego życia muzycznego

 

godz. 19:00
Koncert „Tabulatura Jana z Lublina. Muzyka na instrumenty klawiszowe w renesansowej Polsce”
wyk. Corina Marti (Bazylea) - klawesyn renesansowy
Paweł Gancarczyk - słowo wstępne

Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66

 

 

27 października, sobota, godz. 9.00 – 15.00

godz. 9.00 – 11.00 – sesje równoległe

Iwona Świdnicka (UMFC)
Barokowe inspiracje w Antithetonach Krzysztofa Baculewskiego

Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN)
Cymper czyli zbąszyński świat na opak. Tradycyjne zakończenie karnawału przy dźwiękach kapeli koźlarskiej

Monika Karwaszewska (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
Koegzystencja tradycji z nowoczesnością w Kwartecie na viole da gamba Zygmunta Koniecznego

Ewa Sławińska-Dahlig (UW)
Śpiewki kurpiowskie Teofila Kwiatkowskiego w kontekście przyjaźni z Fryderykiem Chopinem

Joanna Schiller-Rydzewska (UWM w Olsztynie)
Mariaż modernizmu z tradycją – technika dźwiękowa i sfera idei w muzyce Augustyna Blocha

Katarzyna Babulewicz (Instytut Muzykologii UJ)
Muzyczne reprezentacje przeszłości w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach komunizmu

Karolina Markowska
W poszukiwaniu własnej tożsamości-życie i twórczość kompozytorska Aleksandra Szeligowskiego

Rafał Ciesielski (Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Inspiracje i tradycja w polskim jazzie

 

godz. 11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

godz. 11.30 – 13.30 – sesje równoległe

Krzysztof Rottermund (UAM)
Rodzina Lipczynskich – nie tylko fortepiany

Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN)
Tożsamość głosu – współczesne interpretacje kategorii „klasyczności” w śpiewie tradycyjnym

Michał Bruliński (UMFC)
Wobec fenomenu fortepianu na ziemiach polskich w XIX wieku: przegląd stanu badań i propozycje metodologiczne

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska (Instytut Muzykologii UW)
Widzenia Ślepca. Model postaci ociemniałego opowiadacza-wieszcza-muzyka

Dagmara Łopatowska-Romsvik  (Instytut Muzykologii UJ)
XIX wieczny repertuar w programach orkiestr filharmonicznych Kopenhagi, Oslo i Sztokholmu w XXI stuleciu.

Piotr Dahlig (UW)
Cytra w Europie. Ewolucja instrumentu w kulturze muzycznej

 

Ilona Dulisz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rok Feliksa Nowowiejskiego. Powrót do panteonu polskich kompozytorów?

Krzysztof Cyran (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Lekcja harmonii – kluczem w głąb dziejów? Kilka uwag o roli harmonii w nauczaniu teorii muzyki w szkołach średnich i wyższych

godz. 13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa

godz. 14.30 – 16.00 – sesje równoległe

XIX wiek                                                                    XVIII wiek


Julia Gołębiowska (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
Odkrywanie muzycznych Pompejów – koncerty historyczne w XIX-wiecznej Polsce

           

ks. Piotr Wiśniewski (Instytut Muzykologii KUL)
Rymowane matutinum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w Pontyfikale Płockim z XII wieku w polskiej kulturze religijno-muzycznej.

Wiktoria Antonczyk  (POLMIC)
Sztuka muzyczna w środowisku emigracji polskiej: działalność kulturalno-oświatowa organizacji Polonii Petersburskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Dominika Grabiec (Instytut Sztuki PAN)
Ciągłość tradycji śpiewu chorałowego u łowickich Bernardynek na przykładzie Lamentacji z osiemnastowiecznego Kancjonału

Małgorzata Sieradz (Instytut Sztuki PAN)
Jak Ludwik Bronarski pomagał Polakom przetrwać wojenne opresje – kilka mało znanych historii

Magdalena Walter-Mazur (Instytut Muzykologii UAM)
Opis tradycji muzyczno-liturgicznych klasztoru jako próba ocalenia własnego świata w obliczu nieuchronnych przemian

 

godz. 16.00 – Zamknięcie obrad

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Komitet programowy:
Beata Bolesławska-Lewandowska, Agnieszka Draus, Paweł Gancarczyk, Barbara Przybyszewska-Jarmińska

 

 

 

À propos - contact | S'abonner au bulletin Biographies de musiciens Encyclopédie musicaleArticles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Flux RSS | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale | Colloques & conférences | Universités françaises | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil ☎ 06 06 61 73 41

ISNN 2269-9910

© musicologie.org 2018

bouquetin

Samedi 29 Septembre, 2018